fbpx

WARUNKI DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 • 1. Gwarantem jakości produktów jest Insevio Sp. z o.o. Sp. k. Os. Za Torem 69A, 34-471 Rogoźnik.
 • 2. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne wózków Insevio, które uniemożliwiają ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z wad fabrycznych lub ukrytych wad materiałowych.
 • 3. Zakupione wózki Insevio są objęte dożywotnią gwarancją na wady produkcyjne.
 • 4. Gwarancja nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 • 5. Gwarancja udzielana jest wyłącznie pierwotnemu nabywcy produktu, który w ciągu miesiąca od daty zakupu wskazanej na paragonie rejestruje produkt na stronie internetowej …………
 • 6. Gwarancja obowiązuje od momentu zarejestrowania produktu na stronie internetowej wskazanej w punkcie 5. Brak rejestracji produktu w ciągu jednego miesiąca od daty zakupu produktu uniemożliwia realizację niniejszej gwarancji.
 • 7. Osobą upoważnioną do realizacji niniejszej gwarancji jest tylko oryginalny (pierwotny) nabywca produktu. Gwarancja wygasa z momentem sprzedaży produktu na rzecz osoby trzeciej.
 • 8. Gwarancja jest ważna tylko w pierwotnym kraju zakupu. Niniejsza gwarancja podlega warunkom kraju, w którym produkty zostały zakupione.
 • 9. Bez względu na dożywotnią gwarancję, nabywca ma prawa wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

II. OBOWIĄZKI DO PRZEGLĄDU

 

 • 1. W celu zachowania gwarancji konieczne jest coroczne dokonywanie płatnego przeglądu zakupionego produktu w Insevio.
 • 2. Pierwszego przeglądu produktu należy dokonać w ciągu roku od dnia zakupu.
 • 3. Każdy kolejny przegląd powinien zostać przeprowadzony w ciągu roku od daty poprzedniego przeglądu.
 • 4. Niewykonanie przeglądu w podanym wyżej terminie spowoduje wygaśnięcie niniejszej gwarancji z dniem upływu rocznego okresu na dokonanie przeglądu.
 • 5. Przegląd zostanie przeprowadzony przez lokalny serwis.

 

III. GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

 

 • 1. Uszkodzeń kosmetycznych.
 • 2. Ogólnego zużycie, na przykład: zużytych kół, przebicia kół, uszkodzonych osłon przeciwdeszczowych, zużytych/ podartych/ uszkodzonych materiałów.
 • 3. Akcesoriów, takich jak torby do przewijania, mufki na stopy, wkładki do wózków, pokrowce przeciwdeszczowe, moskitiery, parasole.

 

 

IV. NAPRAWA NIE BĘDZIE OBJĘTA GWARANCJĄ, JEŻELI:

 

 • 1. Uszkodzenie powstało w wyniku niewłaściwej instalacji części i/ lub akcesoriów Insevio.
 • 2. Uszkodzenie powstało w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi wózka oraz instrukcji konserwacji.
 • 3. Uszkodzenia powstały w wyniku korozji, pleśni lub rdzy spowodowanej brakiem konserwacji lub serwisu.
 • 4. Szkody powstały w wyniku niewłaściwego przechowywania, naprawy przez nieautoryzowane działy serwisowe, modyfikacji przeprowadzonych przez osobę trzecią oraz użycia niezatwierdzonej części zamiennej.
 • 5. Uszkodzenie jest spowodowane ogólnym zużyciem, które jest wynikiem codziennego użytkowania lub zaniedbania (dotyczy wszystkich części i akcesoriów wózka).
 • 6. Uszkodzenia powstały w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub termicznych, ekspozycji na słońce, detergentów, potu lub niewłaściwego regularnego czyszczenia.
 • 7. Wózek jest uszkodzony w wyniku wypadku, działań linii lotniczej, niedbałego transportu lub jakiegokolwiek innego użytku domowego.
 • 8. W przypadku nadmuchiwanych opon pneumatycznych uszkodzenie jest spowodowane naturalnym zużyciem, utratą powietrza z powodu przebicia, nadmiernym napompowaniem opon itp.

 

 

V. Realizacja gwarancji

 

 • 1. Aby złożyć gwarancję, konieczne jest posiadanie dowodu zakupu (paragonu).
 • 2. Naprawa wózka zostanie wykonana w lokalnym centrum serwisowym.
 • 3. Przed spełnieniem gwarancji produkt może zostać sprawdzony pod kątem wad i ewentualnego obejmowania zakresem gwarancji.
 • 4. Jeśli nie stwierdzono wady produkcyjnej przedmiotu lub wada wynika z niewłaściwego użycia przez klienta, kupujący będzie odpowiedzialny za wszelkie opłaty związane z wysyłką zwrotną.
 • 5. Oficjalny dystrybutor jest zobowiązany do świadczenia usługi gwarancyjnej zgodnie z regulaminem gwarancji
 • 6. Oficjalny dystrybutor jest zobowiązany do wymiany części reklamacyjnej dotyczącej wózka na nowy, jeżeli wady produkcyjnej nie można usunąć.
 • 7. Oficjalna służba techniczna decyduje o metodzie naprawy.